""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AMBASADOR

 • Zdjęcie


  Pani Irena Tatarzyńska
  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze

   

  W 1991 r. rozpoczęła pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalizując się w kontaktach z krajami Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W latach 1994-99 pełniła funkcję zastępcy szefa ambasady RP w Turcji, a przez kilka miesięcy także chargé d'affaires ad interim. Od 1999 r. w Departamencie Europy MSZ, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora. W latach 2003-07 pracowała w Ambasadzie RP w Sofii jako zastępca szefa placówki, a następnie pełniła obowiązki szefa placówki (2006-07). W 2007 r. powróciła do kraju i objęła stanowisko koordynatora ds. Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej. W latach 2008-2012 ambasador RP w Tiranie.  Po powrocie do kraju pracowała w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, a od 2013 r. w Departamencie Wschodnim.
   

  Ukończyła studia z zakresu filologii tureckiej na Uniwersytecie Warszawskim, w 1986 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Odznaczona Medalem Złotej Gałązki Laurowej (Republika Bułgarii, 2007 r.) Orderem Wdzięczności (Republika Albanii, 2012 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.). Zna biegle cztery języki: angielski, rosyjski, turecki i włoski. Posługuje się także bułgarskim i francuskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: