close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

 • Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy, należy obok wiedzy o warunkach panujących na danym rynku pracy, sytuacji socjalnej i bytowej pozyskać również wiedzę o obowiązujących w danym kraju regulacjach dotyczących opieki nad małoletnimi. Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnych konsekwencji czy traumatycznych przeżyć wynikających z niewiedzy o systemie prawnym regulującym opiekę nad małoletnimi.

  W Czarnogórze instytucją właściwą jest Urząd ds. Opieki Społecznej i nad Dziećmi, podlegający pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.zsdzcg.me/
   

  Podkreślenia wymaga, że fakt posiadania statusu cudzoziemca nie zwalnia w najmniejszym stopniu od odpowiedzialności przed miejscowym prawem, w tym w zakresie opieki nad małoletnimi, na równi z obywatelami Czarnogóry i nie daje podstaw domagania się uprzywilejowanego traktowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: