close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RYS HISTORYCZNY

 • Obecność Polaków na terenie Bałkanów, a więc także i w Czarnogórze, rozpoczęła się w XIX w., kiedy pozostawały one jeszcze pod panowaniem tureckim. Była ona ściśle związana z historią polskich walk o niepodległość i z niepodległościowymi poczynaniami politycznymi polskiej emigracji, dokonywanymi w oparciu o Turcję. Z drugiej strony, w stosunkach między Polakami a okupowanymi przez Turków krajami bałkańskimi, zamieszkałymi przez południowych Słowian, dużą rolę odgrywały w tym okresie więzy słowiańskiej wspólnoty etnicznej oraz sentymenty między walczącą o wolność Słowiańszczyzną bałkańską a ożywioną tymi samymi ideami Polską.

  Zapewne aż do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. niewielu Polaków udawało się czy trafiało do Czarnogóry. Jednym z nich był pochodzący z Galicji Mikołaj Jurystowski (1872-1938), który w latach 1905-1911 był konsulem Austro-Węgier w ówczesnej stolicy niepodległej Czarnogóry - Cetinje. Inny Polak i dyplomata, Jerzy Bolesław Bończa-Tomaszewski (1872-1955), po rewolucji bolszewickiej w Rosji został szefem gabinetu emigracyjnego ministra spraw zagranicznych Czarnogóry w Neuilly-sur-Seine.

  Chyba nigdy na raz nie było tak wielu Polaków w Czarnogórze, co podczas I wojny światowej. W jej trakcie powstał w 1916 r. front bałkański. Na pocz. 1916 r. wojska austro-węgierskie, wśród których było wiele tysięcy Polaków, zmusiły do kapitulacji Czarnogórę, sprowadzając cały kraj pod swoją okupację.

  Obecnie polska diaspora w Czarnogórze to w 99% kobiety, które wyszły tu za mąż i założyły rodziny, dlatego zwykło się o niej mówić (jak i w innych krajach b. Jugosławii) - emigracja serc. Polki żyją tu przeważnie w rodzinach mieszanych, głównie w miastach. Wtopiły się w miejscowe środowisko, przyjmując tutejszy język, obyczaje, kulturę i kuchnię.

  W ostatnich latach coraz więcej Polaków przyjeżdża do Czarnogóry, osiedlając się tymczasowo w wynajmowanych lub kupionych nieruchomościach nadmorskich. Powolny wzrost polskich inwestycji w Czarnogórze sprowadza tu także pracowników kontraktowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: